Sizi Arayalım

Hemodinamik Monitörizasyon

Paylaşabilirsiniz

Cardiac Output Takibi

Deltex ODM+ dünyanın ilk akış ve basınç aynı anda Non-İnvaziv olarak ölçebilen sıvı yönetimi ve Cardiac Output monitörizasyon sistemidir. Hem yetişkin hem de pediatric hastalarda kullanılabilir. Hekimlerin cerrahi girişim ve/veya yoğun bakım tedavi sürecinde sıvı ve ilaç yönetimi kararlarında yardımcı olabilecek Eşsiz Hemodimanik Parametreler sunar. Üç temel ölçüm yöntemini de kullanabilir;

Doppler

Müdahe sırasında Stroke Volume ve Cardiac Output değişimlerine en duyarlı ölçüm yöntemidir. %10 Stroke Volume Optimizasyon Algoritması ve Intraoperatif Sıvı Yönetimi (Intraoperative Fluid Management, IOFM) ilkelerine temel oluşturabilecek hassasiyette akışa dayalı parametreler sunar.

Nabız-Basınç Dalga Formu Analizi (Pulse Pressure Waveform Analysis, PPWA)

Doppler sinyali ile hızlı bir kalibrasyondan sonra (yaklaşık 45 sn) kullanılabilen Nabız-Basınç Dalga Formu modu, ameliyathane ve yoğun bakım müdahaleleri sırasında kesintisiz olarak hasta monitörizasyonuna imkan sağlar. Doppler yöntemiyle birlikte kullanımında hekimler hem kan basıncına hem de kan akışına dayalı parametreleri aynı anda değerlendirebilirler. Deltex ODM+ bu alanda dünyanın ilk ve tek hemodinamik monitor sistemidir.

High Definition Impedance Cardiography, HD-ICG

Deltex ODM+ sistemine 2017 yılında eklenen High Definition Impedance Cardiography (HD-ICG) ölçüm yöntemi, non-invaziv olarak merkezi kan akışını ölçerek hemodinamik parametreler sunar. Diğer iki yöntemden bağımsız olarak çalışır ve uyanık hastalarda ideal monitörizasyon çözümüdür.

HD-ICG elektrotları hastanın boyun ve göğüs bölgesine yerleştirilir ve toraks bölgesinde elektrik ve empedans sinyallerindeki değişimleri ölçer. HD-Z sinyal filtreleme teknolojisi, elektrik akımlarını ölçülebilir ve hemodinamik parametrelerin hesaplanmasında kullanılabilir hale getirir.

Deltex ODM+ Monitör Sistemi’nin Özofajiyal Doppler, PPWA ve HD-ICG ölçüm yöntemleriyle hemen her hasta tipinde doğruluğu ve hassasiyeti yüksek hemodinamik parameterin takibi mümkündür.

Ameliyathane'de ODM+ Avantajları

• Akışı (Özofajiyal Doppler) ve Basıncı (PPWA) aynı anda takip edebileceğiniz tek cerrahi Cardiac Output monitörüdür.

• Basınç kalibrasyonu son derece hızlı ve kolaydır (yaklaşık 45 sn)

• Diyatermi sürecinde kesintisiz monitörizasyon imkanı sağlar

• 10% Stroke Volume Optimizasyon Algoritmasının kullanımı için en uygun monitor sistemidir.

• FTc (Flow Time Corrected), SVV (Stroke Volume Variation) ve PPV (Pulse Pressure Variation) gibi sıvı duyarlılığı yüksek parametreler sunar.

• Cerrahi müdahale sonrası uyanık hastada bile monitörizasyon mümkündür.

Prof. Mervyn Singer (London University Hospital) tarafından tavsiye edilen Tedavi Algoritması

Prof. Mervyn Singer (London University Hospital) tarafından tavsiye edilen Yoğun Bakım Tedavi Algoritması

Yoğun Bakım'da ODM+ Avantajları

• Akışı (Özofajiyal Doppler) ve Basıncı (PPWA) aynı anda takip edebileceğiniz tek yoğun bakım Cardiac Output monitörüdür.

• Basınç kalibrasyonu son derece hızlı ve kolaydır (yaklaşık 45 sn)

• Hemen her hasta tipinde kesintisiz monitörizasyon imkanı sağlar. HD-ICG ölçüm yöntemi sayesinde bilinci açık hastalarda bile kesintisiz sıvı takibi yapabilirsiniz.

• 10% Stroke Volume Optimizasyon Algoritmasının kullanımı için en uygun monitor sistemidir.

• FTc (Flow Time Corrected), SVV (Stroke Volume Variation) ve PPV (Pulse Pressure Variation) gibi sıvı duyarlılığı yüksek parametreler sunar.

• Cardiac Power Output (CPO) ve Cardiac Power Index (CPI) parametreleri karyojenik şok riski olan hastaların monitörizasyonunda avantaj sağlar.

• VP-Loops Analizi sayesinde vazoaktif ajanların hasta hemodinamisi üzerindeki etkilerini gerçek zamanlı takip edebilirsiniz.

Parametreler

Paylaşabilirsiniz

Deltex TrueVue Monitörleri'ni kullanarak CO (Cardiac Output), CI (Cardiac Index), SV (Stroke Volume), SVI (Stroke Volume Index), SVV (Stroke Volume Variation), PPV (Pulse Presure Variation) gibi bilinen hemodinamik parametreleri gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak takip edebilmeniz mümkündür. Bu parametrelere ilave olarak, seçeceğiniz ölçüm yöntemine özel parametrelerimiz;

Doppler Parametreleri

SD - Stroke Distance

Stroke Distance sadece doppler modunda görüntülenebilen bir parametredir. SD kısaca her atımda kanın düşey aortda aldığı mesafenin santimetre/saniye (cm/sec) cinsinden ifadesidir. Aortu silindir şeklinde bir tüpe benzetirsek SD'yi sol ventrikülün her kasılmasında tüpün içinde hareket eden küçük silindir sıralarına benzetebiliriz.

Hasta nomogramı kullanılarak SD değeri SV değerine çevrilir.

SV parametresi ile olan iyi korelasyonu sebebiyle sıvı yüklemesi veya vazoaktif ilaç kullanımında yol gösterici parametre olarak kullanılabilir.

PV - Peak Velocity

Sadece Doppler Modun’da görüntülenebilen bir parametredir. Damarda akan kanın azami hızı PV değeri olup cm/sn cinsinden ölçülür.

PV kontraktilite’nin göstergesi olup ideal değerler yaşa göre değişiklik göstermektedir. 20 yaş civarındaki bir insan da PV değeri 90 - 120 cm/sn olabilirken 90 yaşında bir insan bu hız 30 - 60 cm/sn civarlarına düşebilmektedir.

Olması gereken değerlerin altında ölçülen PV değeri yüksek artyük durumunun veya düşük kardiyak fonksiyonların göstergesi olabilir. Yüksek PV değerleri ise düşük artyük veya yüksek kontraktilite göstergesi olabilir.

FTc - Flow Time Corrected

Sadece Doppler Modun’da görüntülenebilen bir parametredir. Sistol esnasında sol ventrikül’ün kan pompalaması için geçen zamanı belirtir. FTc, Bazett’s denklemi kullanılarak 60 atım/dk ya normalize edilmiş Flow Time (akış zamanı) değeridir.

Sıvı yüklemesi yerinde, sağlıklı, dinlemiş bir vücutta FTc değeri 330 - 360 ms (milisaniye) aralığında olacaktır.

FTc parametresi hipovolemi durumunun tespitinde kullanılabilir. FTc artyük ve direnç değerleri ile ters orantılıdır. Yüksek artyük veya direnç durumunun en yaygın sebebi hipovolemi durumudur. Yüksek artyük veya direnç değerinin diğer olası sebepleri de değerlendirilmelidir. Yüksek FTc değeri genelde düşük afterload/direnç durumunda gözlemlenir ki bu da ilaçların vazoaktif etkileri veya sepsi durumunda gerçekleşir.

SO ve SOI - Stroke Output ve Stroke Output Index

SO (Stroke Output) SVx1000/Ftc formülü ile hesaplanabilen ve sadece doppler yöntemine özgü bir parametredir. SOI (stroke Output Index) parametresi ise SVIx1000/FTc formülü ile değerlendirilir.

SOI ilk kez 2005 yılında, hastaların sıvı duyarlılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır (Ref. Vallée et al. Stroke output variations calculated by esophageal Doppler is a reliable predictor of fluid response. Intensive Care Med. 2005 31:1388-1393.)

SOI kısaca her sistol sırasında kalpten çıkan kan miktarının sistol süresine oranı olup ml/s/m2 birimiyle ifade edilir. Vallée, sıvı verilmekte olan hastada ∆SOI değerinin ≥11% olması durumunda hastanın sonraki sıvı yüklemesine en az %10 SV (Stroke Volume) artışıyla cevap vereceğini, ∆SOI <11% olan hastalarınsa sonraki sıvı yüklemesine muhtemelen cevap vermeyeceğini tespit etmiştir.

Vallée sistol süresinin değerlendirilmesine yeni bir bakış açısı getirerek SOI’nin dolaşım bozukluğu olan hastalara sıvı verilirken yol göstereci parametre olduğu sonucuna varmıştır. SOI parametresi kullanılarak hastalara gereksiz sıvı verilmesinin önüne geçilebilir.

PPWA (Basınç Analizi) Parametreleri

CPO - Cardiac Power Output

Kalbin pompalama kabiliyetini ifade eden, hem akışın hem de basıncın eşzamanlı ölçümünü gerektiren parametredir. Formülü aşağıdaki gibidir:

CPO = MAP x CO/451

CPO, kardiyojenik şok geçirmiş veya kronik kalp yetmezliği olan hastaların hastanede ölümleriyle ilişkili en güçlü bağımsız hemodinamik ilişki olarak görülmektedir. 0.53 watts hastane ölümleri için bir öngörü değeridir. 0.53 watts’dan düşük değere sahip hastaların hastanede ölüm oranı 71% seviyesinde olduğu gibi 0.53 watts değerinin üzerinde ölçüm veren hastaların taburcu olamadan ölüm ihtimali 58% civarındadır. Yaş ve kadın cinsiyet düşük CPO değeri ile ilişkilidir.

Ea ve Eadyn - Arterial Elastance ve Dynamic Arterial Elastance

Arteriyal Elastikiyet, direnç ve uyumla birlikte, vasküler tone’nin belirlenmesinde kullanılan üç bileşenden birisidir. Arteriyal Uyum’un karşılığıdır. ODM+ monitörü Ea = 0.9 x Psys/SV formülünü kullanarak damar elastikiyetini hesaplayabilmektedir.

Dinamik Arteryal Elastikiyet Pulse Presure Variation (PPV) ve Stroke Volume Variation (SVV) arasındaki oransal ilişki olarak düşünülebilir. Formülü Eadyn = PPV/SVV şeklindedir.

Ea ve Eadyn parametreleri ODM+ monitörü tarafından hem doppler probu hem de basınç bağlantısı kullanılarak yapılabilir. Eadyn (Dinamik Arteriyal Elastikiyet) hipotansif hastalarda arteryal basıncın sıvı yüklemesine tepkisi olarak düşünülebilir. Bu sebeple MAP (Mean Arterial Pressure) değerinin yükseltilebilmesi için sadece sıvı verilmesinin yeterli olur mu yoksa vazopressör ihtiyacı var mı sorusuna cevap vermektedir.

Monge Garcia yapmış olduğu çalışmalarla Eadyn parametresinin 0.73 değerinden büyük olması durumunda damar içi basıncın sıvı yüklemesine %91 hassasiyetle cevap verdiğini bulmuştur. Eadyn değeri 0.72 - 0.88 değerleri arasındaysa hasta sıvı yüklemesine olumlu cevap verecektir.

Refereranslar:

1. Monge García, M.I., Romero, M.G., Cano, A.G., Aya, H.D., Rhodes, A., Grounds, R.M., and Cecconi, M., Dynamic arterial elastance as a predictor of arterial pressure response to fluid administration: a validation study. Crit Care, 2014. 18(6): p. 626.

2. García et al. Dynamic arterial elastance to predict arterial pressure response to volume loading in preload-dependent patients. Critical Care 2011. 15:R15

3. García et al. Effects of fluid administration on arterial load in septic shock patients. Intensive Care Med. 2015. Published on line DOI 10.1007/s00134-015-3898-7

HD-ICG Parametreleri

VETc - Ventricular Ejection Time Corrected

Sadece HD-ICG Modun’da görüntülenebilen bir parametredir. Sistol esnasında sol ventrikül’ün kan pompalaması için geçen zamanı belirtir. VETc, Bazett’s denklemi kullanılarak 60 atım/dk ya normalize edilmiş Ejection Time (tahliye zamanı) değeridir.

Sıvı yüklemesi yerinde, sağlıklı, dinlemiş bir vücutta VETc değeri 330 - 360 ms (milisaniye) aralığında olacaktır.

VETc parametresi hipovolemi durumunun tespitinde kullanılabilir. VETc artyük ve direnç değerleri ile ters orantılıdır. Yüksek artyük veya direnç durumunun en yaygın sebebi hipovolemi durumudur. Yüksek artyük veya direnç değerinin diğer olası sebepleri de değerlendirilmelidir. Yüksek VETc değeri genelde düşük afterload/direnç durumunda gözlemlenir ki bu da ilaçların vazoaktif etkileri veya sepsi durumunda gerçekleşir.

VP Loops Parametreleri

GALA - Global After Load Angle

GALA, kan akış hızının ve kan basıncının sürekli ve eş zamanlı takibini gerektiren bir parametre olup Doppler ve PPWA ölçümlerinin aynı anda kullanımını gerektirir. Hekimlerin vazoaktif ilaçları güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için yol gösterebilecek benzersiz bir parametredir.

GALA, sistol basıncının en yüksek olduğu andaki basınç-hız ilişkisini tanımlar ve artyük (afterload) düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Referanslar:

1. Vallee, 2017 (VP Loops Pilot Study): Beat-by-beat assessment of cardiac afterload using descending aortic velocity–pressure loop during general anesthesia (pdf indir)

GALA Parametresi İdeal Değerleri

Karar Ağacı

Paylaşabilirsiniz

Karar ağacı şeması, bilimsel çalışmalara dayanarak, ODM+ Doppler monitörü ile kullanılmak üzere geliştirilmiş bir protokoldür. Vazoaktif terapi ve sonrasında sıvı yönetimine yönelik olarak kardiyovasküler fonksiyonların belirlenmesine, buna bağlı olarak tedavi sürecinde daha olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

Hastanın kardiyovaskuler fizyolojisi, özellikle önyük (preload), Artyuk (afterload) ve Kontraktilite değerlerinin biliniyor olması çok önemlidir. Ayrıca Doppler Monitörü sayesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesinden önce doppler probunun doğru odaklandığından emin olunmalıdır.

Karar ağacı yapısı mavi kutucuklarda olası mudahale seçenekleri, gri kutucuklarda değerlendirilmesi gereken sorular ve bunların arasında navigasyon amaçlı Evet/Hayır kutucuklarından oluşmaktadır. Önemli uyarılar ise kırmızı renkle belirtilmiştir.

Hem İphone hem de Android uyumlu Deltex Medical aplikasyonu Karar Ağacı kullanımında size yardımcı olabilir.

Detaylı bilgi için www.dopplerdecisiontree.info adresini ziyaret edebilirsiniz. Karar Ağacı dökümanını indirmek için tıklayın

İletişim Bilgileri

Tel:  0 (232) 330 2643  Faks:  0 (232) 330 2546

E-Posta:  info@ersamed.com.tr

Adres:  Bornova / İzmir

 • Sizi Arayalım
 • Çalışanlara Özel
 • Bayilere Özel
 • İş Başvuruları
 • Aylık Haber Postası
 • Vaka Çalışmaları
 • Deltex e-Learning
 • Bilimsel Çalışmalar
 • Garanti Koşulları
 • Nasıl Kiralarım?
 • Nasıl Satın Alırım?

Bizi Takip Edin